SIA "Dee Baltic"

Pakalpojumi

Pilna cikla karjeru izstrāde

Kas sevī ietver:
 • Projekta izstrāde un dokumentācijas sagatavošana derīgo izrakteņu atradnei;
 • Atmežošanas darbi un apauguma noņemšana;
 • Infrastruktūras izveide karjera teritorijā – pievedceļu izbūve, krautnes izveide, apsardze, videonovērošana, izstrādātā materiāla uzskaite u.c.
 • Derīgo izrakteņu ieguve – Izstrādājam smilts un grants karjerus izmantojot dažādu jaudu un veiktspējas zemessūcējus- Dragflow.
 • Inerto materiālu pārstrāde- drupināšana/sijāšana/skalošana;
 • Rekultivācijas darbi – atradnes sagatavošana nodošanai, pēc tās izstrādes pabeigšanas.

Zemes sūcēju pakalpojumi

Iekārtu veiktspēja:
 • Sūknēšanas attālums – līdz 400 metriem
 • Sūknēšanas augstums –līdz 20 metriem
 • Izstrādes dziļums zem ūdens – līdz 25 metriem
 • Cieto daļiņu caurlaidība – līdz 120 mm
 • Smilts / grants sūknēšana. Izmantojot Dragflow zemessūcējus.
 • Ūdens tilpņu padziļināšanas un tīrīšanas darbi.
 • Nosēd-dīķu pārsūknēšanas darbi.
 • Ostu un piestātņu bagarēšanas darbi.

Sūkņu noma

 • Dažādas jaudas iegremdējamie sūkņi gruntsūdeņu pazemināšanai un ūdens līmeņa uzturēšanai karjeros.
 • Sūkņu jaudas no 50 m3/h līdz 500 m3/h.
 • Sūkņi piemēroti tīra un netīra, arī abrazīvu daļiņu saturoša ūdens pārsūknēšanai.

Zemes darbi

Ekskavatoru un traktortehnikas pakalpojumi.
 

Kopā mēs esam DEE Baltic – nekas nav neiespējams, jo mēs esam darītāji.